Voorwaarden

Wij proberen onze patiënten een zo optimaal mogelijke mondzorg aan te bieden. Om voor bezoekers en medewerkers duidelijkheid te scheppen hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. De meeste voorwaarden spreken voor zich. Op deze manier helpt iedereen om alles in de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.     

 • De door ons verstuurde oproep kaartjes en sms-en dienen alléén als reminder. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.
 • Wij vragen u om 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn en u te melden bij de balie.
 • Indien u verhinderd bent, verwachten wij dat u dit ruim van tevoren telefonisch doorgeeft. Dit houdt in dat een afspraak ten minste 24 uur van tevoren geannuleerd dient te worden. Dit om kosten berekend voor de besproken tijd te vermijden.
 • Het is niet toegestaan te roken in het pand.
 • In verband met de hygiène is het niet toegestaan te eten (inclusief kauwgom) en te drinken in de praktijk. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand.
 • Wij verzoeken u geen telefoongesprekken te voeren tijdens uw verblijf in de praktijk.
 • Agressief gedrag en geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving. 
 • Waak zelf over uw eigendommen, Hartman & Mulder tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal hiervan.
 • U dient ons zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen in verzekering, adres, huisarts, medicijngebruik, etc. U kunt dit doorgeven voor de behandeling, via e-mail of bij de balie.
 • Wij verwachten van onze patiënten dat zij twee maal per jaar een periodieke tandheelkundige controle laten uitvoeren, indien nodig gecombineerd met een gebitsreiniging. 
 • U dient zich te houden aan de geldende richtlijn voor het maken van controle foto's. Momenteel is dit eens in de twee jaar voor reguliere controlefoto's en eens in de vijf jaar voor de overzichtsfoto.
 • Wij streven naar een gezonde mondsituatie en verwachten daarom van u dat u eventueel aanwezige tandheelkundige problemen laat behandelen.
 • Facturen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

Indien u zich inschrijft in onze praktijk houdt dit in dat u akkoord gaat met en uzelf conformeert aan bovenstaande voorwaarden. Bij het schenden van deze voorwaarden kan Hartman & Mulder Tandartsen geen verantwoordelijkheid dragen voor uw mondgezondheid. Dit kan ertoe leiden dat uw inschrijving ongedaan wordt gemaakt.

Onze medewerkers

Loulou

Praktijkmanager Meer informatie

Yasmin

Preventieassistente Meer informatie

Antoinette

Tandartsassistente Meer informatie

Yvette

Tandartsassistente Meer informatie

Mariska

Preventieassistente Meer informatie

Daniëlle

Tandartsassistente

Mariska I

Tandartsassistente

Sandra

Sterilisatie assistente

Contact